Generieke selecteurs
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
gebruikershandleiding
Filter op categorieën
ipad
mac

Video-opties

Op deze pagina:

Met de Video-opties-inspector kunt u instellingen van geselecteerde videolagen wijzigen. U kunt wijzigingen aanbrengen aan meerdere lagen tegelijk door verschillende lagen in het storyboard/tijdlijn te selecteren voordat u de instellingen aanpast in de Video-opties-inspector.

Video

💬

De Video Options inspector wordt automatisch geopend wanneer je dubbelklikt op een videolaag in het Storyboard/Timeline.

Bestand

Wanneer een enkele videolaag is geselecteerd, wordt hier de bestandsnaam van het videobestand weergegeven.

 • Klik op het driehoekje naast de bestandsnaam om de miniatuur van de video te openen.
 • Selecteer Get Info uit het actie popup menu om info over het videobestand te tonen.
 • Selecteer Reveal in Finder uit het popupmenu om het videobestand te openen in een Finder-venster.
 • Selecteer Replace Media File… uit het actie popup menu om de video te vervangen, terwijl alle andere parameters van de laag intact blijven.

💬

Als je het bestand van een videolaag vervangt, moet je mogelijk de positie en zoom aanpassen als de video een ander formaat heeft.

Volume

Bepaalt hoe luid de video wordt afgespeeld. Versleep de volumeregelaar of voer een numerieke waarde in het tekstveld naast de regelaar in.

Bukken

Als Ducking is ingeschakeld, wordt het volume van andere audiotracks verlaagd met het opgegeven percentage terwijl de video wordt afgespeeld.

💬

Dit is handig om het volume van een nummer in de muziektrack te verlagen, zodat het live geluid van de video duidelijker te horen is.

💬

Als je een dempingsfactor van 100% opgeeft, worden andere audiotracks volledig gedempt terwijl de film wordt afgespeeld.

In & Uit punten

Stel in en uit punten in om het af te spelen deel van de video te beperken. Dit doe je door de cirkels naar binnen te slepen of door tijdcode in te voeren in de tekstvelden. Het videobestand zelf wordt niet gewijzigd, dus alle wijzigingen kunnen op elk moment ongedaan worden gemaakt. De lagen in de Stage passen zich automatisch aan als je wijzigingen aanbrengt, waarbij het in-punt aan de linkerkant wordt weergegeven en het uit-punt aan de rechterkant.

💬

Gebruik de jog-wielen om het in of uit punt nauwkeuriger af te stellen.

Opaciteit

Klik op het driehoekje om de ondoorzichtigheidscurve te openen. Pas de ondoorzichtigheidscurve aan als je niet wilt dat een laag zichtbaar is tijdens de hele duur van een dia.

De gele delen van de balk stellen de overgangsintervallen voor. Voeg curvepunten toe en verplaats ze waar nodig om de gewenste ondoorzichtigheidscurve te maken.

 • Houd de toets en klik op de curve om een nieuw punt toe te voegen
 • Houd de toets en klik op een bestaand punt om het te verwijderen
 • Klik en versleep een bestaand punt om het te verplaatsen

De actiepopup bevat verschillende voorinstellingen voor veelgebruikte ondoorzichtigheidscurves:

 • Constant
 • Fade in
 • Uitfaden
 • Fade in/uit

Animatiesnelheid

Klik op de openbaarmakingsdriehoek om de snelheidscurve van de animatie weer te geven. Wanneer animatie is ingeschakeld in de Slide optieskun je de animatiesnelheidscurve gebruiken om de animatietiming te verfijnen.

De balk geeft de totale tijd aan dat een laag zichtbaar is. De gele delen van de balk geven de overgangsintervallen weer. Voeg curvepunten toe en verplaats ze waar nodig om de gewenste curve voor animatiesnelheid te maken.

 • Houd de toets en klik op de curve om een nieuw punt toe te voegen
 • Houd de toets en klik op een bestaand punt om het te verwijderen
 • Klik en versleep een bestaand punt om het te verplaatsen

De volgende curve maakt gebruik van een constante 100% snelheid gedurende de levensduur van de laag:

Als je een tijdje wilt wachten voordat je de animatie start en dan langzaam wilt afzwakken voordat je de volledige animatiesnelheid bereikt, gebruik dan een curve als deze:

Als je op volle snelheid wilt animeren, dan wilt vertragen en de uiteindelijke positie een tijdje wilt laten zien voordat je naar de volgende dia gaat, gebruik dan een curve zoals deze:

Je kunt ook complexere animaties maken, zoals een pauze in het midden, door de volgende snelheidscurve te maken:

💬

Pak het blauwe afspeelkopdriehoekje in het Storyboard/Timeline en sleep het horizontaal om door de diavoorstelling te scrollen. Op die manier kun je de animatie heel precies evalueren.

Effecten

Je kunt één of meer effecten toepassen op een videolaag.

 • Klik op het driehoekje om de lijst met effecten uit te vouwen.
 • Klik op het selectievakje naast een effectnaam om dat effect in te schakelen voor de geselecteerde lagen.
 • Klik op het informatiedriehoekje naast de naam van een bepaald effect om de parameters weer te geven. Hier kun je het effect aanpassen.

Ontdek meer over de beschikbare effecten in Effecten gebruiken en Effecten

Uw feedback

Hoe beoordeelt u uw ervaring met deze functie van FotoMagico™?