Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Väljare för inläggstyp
användarmanual
Filtrera efter kategorier
ipad
mac

Alternativ för övergång

På denna sida:

I inspektören Övergångsalternativ kan du välja typ, varaktighet och andra parametrar för övergångarna mellan bilderna. Om du vill ändra övergången för flera bilder samtidigt markerar du bilderna i Storyboard/Timeline och väljer önskad övergångstyp i inspektören. Beroende på vilken typ som valts visas ytterligare parametrar på lämpligt sätt.

💬

Inspektören Övergångsalternativ öppnas automatiskt när du dubbelklickar på en övergång i Storyboard/Timeline.

Typ

Välj från en lista med flera olika övergångskategorier. Många övergångar kan anpassas med ytterligare parametrar.

💬

Du kan också ändra övergångstyp genom att högerklicka på en övergångsikon direkt i Storyboard/Timeline.

💬

Du kan också ändra övergångstyp genom att högerklicka på en övergångsikon direkt i Storyboard/Timeline.

💬

Övergångstypen påverkar både bild och ljud. Om du till exempel använder en upplösande övergång och under den övergången finns två på varandra följande ljudobjekt i Storyboard/Timeline, kommer dessa ljudobjekt att korsfaddas. I tabellen nedan listas varje övergångstyp och hur den påverkar bild och ljud.

Skär
Klipp helt enkelt från den utgående bilden till den inkommande.
Audio: Klipp ut

Fade
Fader ut den utgående bilden och fader in den inkommande bilden.
Ljud: Ljudbeteende: Fade ut/in

Upplösning
Korset löses upp från den utgående bilden till den inkommande bilden.
Audio: Korsfäste

Linjär avtorkning
Skapar en avtorkningseffekt mellan utgående och inkommande bild. Parametrarna är mjukhet (0%-100%) och vinkel (0°-360°). Mjukhet 0% skapar hårda kanter, medan 100% skapar en mjuk kanteffekt som nästan ser ut som en upplösning.
Audio: Korsfäste

Cirkulär avtorkning
Skapar en rund torkningseffekt mellan den utgående och inkommande bilden. Parametrarna är mjukhet (0%-100%) och riktning, som kan vara inåt eller utåt.
Audio: Korsfäste

Angular Wipe
Skapar en "klockliknande" svepeffekt mellan den utgående och inkommande bilden. Det finns ytterligare en parameter: riktning, som kan vara vänster (moturs) eller höger (medurs).
Audio: Korsfäste

Skjut
Skjuter den inkommande bilden över den utgående. Du kan välja riktning på slide-effekten i steg om 90° (upp, ner, höger, vänster).
Audio: Korsfäste

Tryck
Den inkommande bilden skjuter den utgående bilden utom synhåll. Du kan välja riktning på slide-effekten i steg om 90° (upp, ner, höger, vänster). Med 3D-alternativet skjuts bilden först bort innan den flyttas över.
Audio: Korsfäste

Snurra
Skapar en effekt som liknar att spola ner den utgående bilden i toaletten. Det finns ytterligare en parameter: riktning, som kan vara vänster (moturs) eller höger (medurs).
Ljud: Fade ut/in

Flip
3D-effekt som vänder på den utgående bilden så att den inkommande bilden visas på baksidan.
Ljud: Fade ut/in

Persienner
Övergångar från utgående till inkommande bilder med jalusieffekt. Du kan välja riktning i steg om 90° (upp, ner, höger, vänster).
Audio: Korsfäste

Kub
Bilderna av den utgående och inkommande bilden visas på ytorna av en kub. Övergången roterar kuben så att den aktuella bilden flyttas utom synhåll, medan nästa bild flyttas in i synhåll. Du kan välja riktning på slide-effekten i steg om 90° (upp, ner, höger, vänster).
Audio: Korsfäste

Shuffle
Flyttar den inkommande bilden från baksidan till framsidan och täcker därmed den utgående bilden.
Audio: Korsfäste

Tummen igenom
Flyttar den inkommande bilden från baksidan till framsidan och täcker därmed den utgående bilden. På samma sätt som att bläddra igenom en hög med foton.
Audio: Korsfäste

Zoom
Zoomar från aktuell bild till nästa bild. Parametrarna är zoomfaktor (2×-1000x) och zoomriktning, som kan vara in eller ut.
Audio: Korsfäste

Bländare
Simulerar en effekt av kameralinsens bländare (iris). En kort varaktighet på 0,5 till 1 sekund fungerar bra för denna övergång.
Ljud: Fade ut/in

Flash
Simulerar en kamerablixteffekt genom att överexponera bilder. En kort varaktighet på 0,5 sekunder fungerar bäst för denna övergång.
Ljud: Fade ut/in

Pixelate
Gör den utgående bilden mer pixelerad samtidigt som den inkommande bilden blir mindre pixelerad. | Crossfade

Bruten TV
Simulerar effekten av en kollapsande bild av en trasig gammal TV. Fungerar bäst med en varaktighet på 3 sekunder och en tom bild efteråt.
Ljud: Fade ut/in

Varaktighet

Dra i reglaget Varaktighet för att ställa in hur lång tid det ska ta innan övergången är klar. Om du ändrar övergångens varaktighet ändras inte bildspelets totala varaktighet. I tidslinjevyn kan du se hur bredden på övergångsintervallet uppdateras i realtid.

💬

Övergångstiden kan inte vara längre än bildtiden. Om du vill ha en längre övergångstid måste du också öka bildtiden. Var uppmärksam på gula varningstrianglar i Storyboard/Timeline och klicka på dem för att läsa förklaringen till varför vissa kombinationer av varaktighet är problematiska.

Andra alternativ

Beroende på vilken typ av övergång det gäller kan du få fler alternativ. Använd dessa parametrar för att ytterligare anpassa din övergång.

  • Vinkel
  • Riktning
  • Mjukhet
  • Belopp
  • 3D
  • Skugga

Din feedback

Hur skulle du betygsätta din erfarenhet av denna funktion i FotoMagico™?