Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Väljare för inläggstyp
användarmanual
Filtrera efter kategorier
ipad
mac

Spela upp bildspel

På denna sida:

Det finns två sätt att spela upp ett bildspel:

 • Förhandsgranskning i dokumentfönstret
 • Uppspelning i helskärm framför din publik

💬

Om du har flera skärmar anslutna till datorn, eller om du har en projektor ansluten till din Mac, kan du välja vilken skärm eller projektor som helst för uppspelning i helskärm.

Förhandsgranskning Uppspelning

När du skapar ditt bildspel kommer du regelbundet att vilja förhandsgranska en del av bildspelet för att bedöma dina redigeringsval.

 • Flytta uppspelningshuvudet till den önskade bilden.
 • Klicka på knappen ▶︎ i det nedre verktygsfältet för att starta uppspelning av förhandsgranskning.
 • Klicka på knappen ◾️ i det nedre verktygsfältet för att stoppa uppspelningen av förhandsgranskningen.

💬

Du kan också trycka på mellanslagstangenten för att snabbt starta och stoppa uppspelning av förhandsgranskning.

Fullskärm Uppspelning

När ditt bildspel är klart vill du visa det för din publik. Du har flera alternativ.

 • Om din publik bara består av två eller tre personer kanske du bara vill trängas runt din Mac och spela upp bildspelet direkt på den interna skärmen.
 • För en större grupp människor är det bekvämare att ansluta Mac till en storbilds-TV via en adapter och HDMI kabel
 • För ännu större publiker räcker det inte med en TV - du behöver en digital projektor, en skärm och ett mörkt rum. I detta fall ansluter du din Mac till projektorn med en HDMI kabel.

Innan du startar uppspelningen klickar du på knappen ◀︎◀︎ i verktygsfältet för att flytta till början av bildspelet. Välj sedan Play Fullscreen… från Play meny.

Om du har flera skärmar eller en projektor ansluten till din Mac, kommer du att bli ombedd att välja en uppspelningsskärm innan du startar uppspelningen.

Interaktiv kontroll

Ditt bildspel följer den timing som du bestämde under skapandet. Du kanske dock vill avvika från denna timing när du presenterar ett bildspel inför en livepublik. Här är några alternativ för interaktiv kontroll:

 • Klicka på knappen ▌▌ för att tillfälligt pausa uppspelningen, t.ex. om du behöver mer tid för att förklara något om en viss bild.
 • Klicka på knappen ▶︎ för att återuppta uppspelningen.
 • Tryck på för att hoppa till nästa bild.
 • Tryck på + för att hoppa till nästa kapitel. Denna tangentkombination används också för att avsluta ett oändligt loopande kapitel.
 • Välj ett kapitelnamn från listan Chapter i undermenyn Slideshow menyn för att hoppa till början av det kapitlet.
 • Tryck på ESK eller +. för att stoppa uppspelningen.

Teleprompter

Telepromptern hjälper dig att berätta om ditt bildspel när du presenterar det för en publik. Den visar bildanteckningarna i dokumentfönstret på den interna skärmen samtidigt som bildspelet spelas upp på en annan skärm eller projektor.

Den vänstra kolumnen visar en förhandsgranskning av den aktuella bilden och en förloppsindikator som anger hur mycket tid som återstår för denna bild. Om bildspelet har några kapitel listas kapitelnamnen under förhandsgranskningen. Klicka på ett kapitelnamn för att snabbt hoppa till början av det kapitlet.

I den högra kolumnen visas noterna för det aktuella och kommande bildspelet.

💬

Det är oftast mer meningsfullt att använda kortfattade påminnelser eller nyckelord, istället för fullständiga meningar, eftersom dessa är mycket snabbare att läsa när du presenterar inför en publik. p(banner tips). Du kommer endast att kunna använda telepromptern om du har lagt in bildanteckningar. p(banner viktigt). Du kommer inte att kunna se telepromptern om du inte har en andra skärm eller projektor ansluten till din Mac.

Uppspelningsvarianter

Om du har skapat ett bildspel med flera uppspelningsvarianter (se Använda kapitel), kan du välja vilken uppspelningsvariant som ska spelas upp när du startar förhandsgranskning eller helskärmsuppspelning.

 • Välj variant "A", "B" eller "C" från Variants i undermenyn Play meny.
 • Välj "Alla" om du vill spela upp alla kapitel i bildspelet, oavsett vilka varianter som ingår.

💬

Undermenyn Varianter visas endast om det aktuella bildspelsdokumentet innehåller flera varianter.

Din feedback

Hur skulle du betygsätta din erfarenhet av denna funktion i FotoMagico™?

Välj språk