Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Väljare för inläggstyp
användarmanual
Filtrera efter kategorier
ipad
mac

Använda masker

Innehållsförteckning

Masker kan användas för att dölja (beskära) oönskade delar av ett lager. De kan användas på alla typer av lager, oavsett om det är bild, video eller text.

Skapa en mask

Skapa en lagermask genom att dubbelklicka på ett lager i scenen för att öppna Popup-fönster för alternativoch tryck sedan lätt på Mask i effektlistan för att avslöja Alternativ för mask.

Ikonerna längst upp är genvägar för att skapa vanliga statiska (icke-animerade) masker, t.ex. vänster sida av scenen. Tryck på en av dessa ikoner för att skapa motsvarande mask för det valda lagret.

I scenen kan du flytta lagret för att placera bilden i den nyskapade masken.

Redigera en mask

När ett maskerat lager är markerat visas en omkopplare i Stage. Standardinställningen är Redigera lager. Om du växlar till Redigera mask Lagervalramen blir blå och du kan flytta, zooma eller rotera masken istället för lagret.

Du kan också redigera masken formstorlek och suddighet genom att öppna Alternativ för mask och ange värdena numeriskt.

Exempel på användning av masker

Masker kan positioneras, zoomas, roteras och animeras oberoende av själva lagret. Detta öppnar upp för en mängd intressanta effekter:

  • Vertikala bilder har traditionellt varit svåra att använda i bildspel (ett horisontellt presentationsmedium). När en helt synlig vertikal bild zoomas får man fula rörliga lagerkanter. För att undvika detta kan du använda en rektangulär icke-animerad mask, så att de rörliga lagerkanterna beskärs bort.
  • Splitscreens med flera bilder synliga samtidigt. FotoMagico tillhandahåller ett par förbyggda splitscreen-effekter i Utdrag webbläsare.
  • Effekten resekarta: Det undre bildlagret visar en karta, medan ett övre bildlager visar en transparent PNG-bild som innehåller en linje som visar resvägen. Om du lägger till en mask i det övre lagret och animerar masken så att linjen gradvis blir synlig får du effekten att linjen för resvägen animeras.

Din feedback

Hur skulle du betygsätta din erfarenhet av den här funktionen i mimoLive?