Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Väljare för inläggstyp
användarmanual
Filtrera efter kategorier
ipad
mac

Använda kapitel

Innehållsförteckning

Kapitel hjälper till att dela upp ett långt bildspel i grupper som är lättare att navigera i. Varje kapitel har ett namn och kan expanderas eller kollapsas.

Skapa ett kapitel

Skapa ett nytt kapitel, dubbeltryck på bildnumret för att visa kapitelalternativen. Ange namnet på kapitlet och tryck på Lägg till kapitel.

Expandera/Kollapsa ett kapitel

För att expandera eller kollapsa ett kapitel tryck på dess namn. Hopfällda kapitel tar upp mindre horisontellt utrymme. När du arbetar med ett långt bildspel med t.ex. 400 bilder kan du behöva scrolla runt en hel del för att hitta de bilder du vill arbeta med. Om bildspelet är indelat i kapitel kan du fälla in alla kapitel utom det du arbetar med för tillfället - på så sätt behöver du inte scrolla så mycket!

Redigera kapitelnamn

För att ändra namnet på ett befintligt kapitel, dubbeltryck på namnet för att visa Kapitel Alternativ. Tryck på namnet för att redigera det. Tryck utanför popup-fönstret för att avfärda det.

Ta bort ett kapitel

För att radera ett befintligt kapitel, dubbelklicka på dess namn för att öppna Kapitel Alternativ. Tryck sedan lätt på Radera kapitel.

Din feedback

Hur skulle du betygsätta din erfarenhet av den här funktionen i mimoLive?

Välj språk