Policy för uppgradering och uppdatering

Större utgåvor eller uppgraderingar

En Major Release, även kallad Upgrade, är en allmänt tillgänglig version av programvaran som innehåller funktionella förbättringar och tillägg, korrigeringar av allvarliga och prioriterade fel, och som Boinx Software anger genom en ändring av siffran till vänster om den första decimalpunkten. FotoMagico 6 är en major release. För att gå vidare från tidigare versioner är en uppgradering obligatorisk. 

Framtiden för uppdateringar och uppgraderingar

FotoMagico 6 är den sista större uppdateringen. Från och med FotoMagico 6 kommer det inte att finnas några fler större uppgraderingar. FotoMagico 6 blir FotoMagico.

Den nya prenumerationen innehåller alltid licensen för den senaste versionen. Kunderna kan alltid arbeta med den senaste versionen. Regelbundna uppdateringar ger fler funktioner, ökad säkerhet och bibehållen stabilitet samt kompatibilitet med de senaste versionerna av macOS och iOS. Den nya prenumerationen är en riskfri licensmodell för kunderna och ger många fördelar. Läs mer om den nya fördelar med abonnemangslicenser.

Välj språk